Loader

Bildiri Tam Metni Nasıl Hazırlanır?

BİLDİRİ TAM METNİNİN HAZIRLANMASI (Bildiri Formatı – WORD)

Bildiri tam metni aşağıdaki Word formatı kullanılarak hazırlanmalıdır. Atıf ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

Metin: Microsoft Office Word programında yazılmalıdır. Sayfa Boyutu: A4 ebatlarında olmalıdır. Kenar Boşlukları: Her kenardan 2,5 cm bırakılmalıdır. Başlıklandırma Formatı: Ondalık Sistemde olmalıdır.

Loading