Loader

Bildiri Özeti Nasıl Hazırlanmalıdır?

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLANMASI (Bildiri Özeti Gönderim Formu – Word)

  1. Türkiye Beytülmakdis Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu’nda akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılması benimsemiştir (İNDİR: İSNAD Atıf Sistemi – 4 Sayfalık Kısa Rehber – PDF).
  2. Bildiri başlığı çok uzun veya içeriği yansıtmayacak kadar kısa olmamalıdır. Başvuru sırasında sadece 350-400 kelimelik Türkçe özet gönderilmelidir. Özet, incelenen konuyu anlaşılabilir biçimde özetleyen en az 350, en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır. Özette; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi, amacı ve yöntemi gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli ve bunlardan sonra ulaşılan sonuçlara değinilmelidir. Özet, tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Özet metninde yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmalıdır. Özetler, hakemler tarafından incelendikten sonra gerekli ise yazardan özet metninde düzeltme yapması istenecektir. Tashih edilen metin, Sempozyum Kurulu tarafından kabul edildikten sonra yazardan bu metnin İngilizcesi de talep edilecektir.
  3. İncelenen konuyu yansıtan en az beş kavram eklenmelidir.
  4. Ad, Soyad, E-Posta, Cep Numarası, Unvan ve Kurum
  5. Öğrenciler, öğrenci belgelerini veya öğrenci kimlik kartlarının resimlerini ek dosya olarak sisteme yüklemelidir.

Bildiri göndermeden önce “Bildiri Özeti Hazırlama Kılavuzu” okunmalıdır.

Loading