Loader

Bildiri Nedir? Nasıl Sunulur?

BİLDİRİ NEDİR?

 • Bildiriye tebliğ de denir.
 • Bildiri, sözel sunum olması açısından konferansa benzer ancak aralarında fark vardır.
 • Araştırılan konunun genel hatları ile sözel olarak sunulduğu, araştırma metninin daha sonra yayımlandığı akademik yazı türüdür.
 • Bildirinin özel ve sınırlandırılmış bir konusu bulunur; bildiri, genel bir bilgi verme konuşması değildir. Bildiriyi sunan kişi, ileri sürdüğü görüşü, hipotezi kanıtlamaya çalışır.
 • Bildiriyi sunan kişi, bildirisini bilimsel üslup ve terminoloji çerçevesinde sunar. Konferansta ise konuşma halkın kültür seviyesine göre ayarlanır.
 • Bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulur.
 • Süre sınırlıdır (15-20 Dakika). Konferansta ise daha uzundur (50-60 Dakika).
 • Bildiride sürenin sınırlı olması ve konunun delillendirilmesi gereği ile metne veya hazırlanan sunuma bağlı kalınması gereklidir.
 • Dinleyiciler, alanın uzmanları, konuya ilgi duyan öğrenciler veya kişilerdir. Daha genel bir dinleyici kitlesine yapılan sunumlara konferans denir.

BİLDİRİ SUNUSUNUN HAZIRLANMASI

Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

 1. Her bir sunuş için toplam 20 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulmalıdır.
 2. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır.
 3. Her katılımcı kendi oturumundan 10 dakika önce sunum için hazır bulunur.
 4. Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır.
 5. Slaytlarda kısa cümleler ve büyük punto kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.
 6. 15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır.

*Özeti kabul edilen öğrencilerin sunumlarını belirlenen taslak üzerinden hazırlamaları gerekmektedir. Taslağı indirmek için tıklayınız.

*Özeti kabul edilen öğrencilerin bildiri sunumu ve hazırlanışı hususundaki eğitim videolarını izlemeleri gerekmektedir. Videolar sonuçlar açıklandıktan sonra mail yoluyla öğrencilere ulaştırılacaktır.

Loading