Loader

Yahudi Kadının Modernleşme Tecrübesi ve İsrail Örneği-Zahide Tuba Kor

Paylaş

BİSAV

Bilim ve Sanat Vakfı – Küresel Araştırmalar Merkezi’nin 26 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirdiği Harf Harf Kadınlar İhtisas Sempozyumu’nda, Zahide Tuba Kor’un sunduğu tebliğdir. Kendisi, Ya­hu­di ka­dı­nın mo­dern­leş­me sü­re­cin­de di­nî inanç­la­rı­nın ken­di­ne biç­ti­ği rol ile mo­dern ve la­ik de­ğer­ler ara­sın­da­ki ça­tış­ma­sı­nı ele al­dı. Ay­dın­lan­ma sü­re­cin­de ge­le­nek­sel Ya­hu­di ka­dın an­la­yı­şın­da­ki dö­nü­şü­mü ve Ya­hu­di fe­mi­niz­mi­ni, fark­lı coğ­raf­ya­lar­da ya­şan Ya­hu­di ka­dın­la­rın bir­bi­rin­den fark­lı tec­rü­be­le­ri ışı­ğın­da özel­lik­le İs­ra­il ör­ne­ği üze­rin­den or­ta­ya koy­du.

Loading

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir